Osoby filmu i teatru
Bartosz Dziedzic

Bartosz Dziedzic Życiorys, biografia, zdjęcia

Ścieżka kariery

Muzyk (kino)

Aktor (teatr)

Muzyk (teatr)

Opis

Współpracuje
O nich się mówi