Osoby filmu i teatru
Paweł Paczesny

Paweł Paczesny Życiorys, biografia, zdjęcia

Ścieżka kariery

Aktor (kino)

Aktor (teatr)

Reżyser (teatr)

Opis

Współpracuje
O nich się mówi