Osoby filmu i teatru

Opis

Fot. Łukasz Bera

Ścieżka kariery

Aktor (kino)

Aktor (teatr)

Współpracuje
O nich się mówi